Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Kans: uitstroom

Soms is het vinden van kansen erg gemakkelijk, een simpel optelsommetje van algemeen bekende feiten of meningen. Laat ik er daar eens twee van nemen: 1. Werknemers werken minder lang bij een bedrijf. 2. Reputatie (employerbrand) wordt steeds belangrijker.

Wijze stemmen, ook op dit weblog, maar ook op vele andere sites, hebben al aangegeven dat bedrijven zich minder zouden moeten concentreren op werving en hun aandacht zouden moeten verspreiden over de hele cyclus van instroom, doorstroom en uitstroom. Dus ook binnen het bedrijf werven, promotie en verbreding mogelijk maken en vragen waarom mensen weggaan. En uit dat laatste is net zoveel te halen als uit de instroom en doorstroom.

Ik herinner me nog goed hoe mijn eerste reactie op het HBO was toen mijn leraar uitstroom noemde, namelijk de vraag wat je moet met mensen die weggaan. Maar bovenstaande feiten geven daar net zo'n goed antwoord op als mijn leraar destijds:

informatie en je reputatie.

Je verkrijgt informatie over het waarom, waarom gaat een werknemer weg? Zo zul je misschien te horen krijgen dat het helemaal niet om het salaris gaat, maar dat Hans* elders wel deze of een andere taak mag ondernemen. Of thuis mag werken. En zo kun je in kaart brengen wat mogelijke wensen van je werknemers zijn. En misschien krijg je wel te horen dat er teveel aandacht gaat naar competenties en te weinig naar resultaten. Zo zijn er oneindig veel voorbeelden te noemen.

En net zo belangrijk is je reputatie. Want een werknemer die weggaat, die daarvoor eerst nog een gesprek heeft gehad waarin hij zijn motivatie kon uitleggen, die zal lang niet zo negatief terugkijken naar zijn vorige werkgever. Deze heeft tenslotte nog even oprechte interesse getoond, gevraagd waar hij nu ging werken, waarom en wat hij in de toekomst van plan is.

Ook werknemers die zijn opgestapt kunnen positieve reclame maken, mensen werven door te vertellen hoe goed alles bij zijn oude werkgever geregeld is en aanblijven als netwerkcontact. Misschien voor een nieuwe opdracht of samenwerking.

Geplaatst in HR varia door Chris Stapper op 30 augustus 2007

Reacties op Kans: uitstroom

Karin Tekin op 15 december 2015 16:44

Goed artikel Chris, ik ben het er zeker mee eens dat werkgevers meer tijd en energie moeten steken in de mensen die weggaan. Uiteindelijk zouden organisaties moeten willen dat ex-werknemers als ambassadeurs van de ex-werkgever op de arbeidsmarkt actief zijn. Toch een vorm van mond-op-mond reclame wat altijd een ideaal middel is.

Michel op 15 december 2015 16:44

Chris, goed artikel, volgens mij weet je inmiddels wel dat ik mij hier volledig bij aansluit. Momenteel ondervind ik ook aan den lijve wat een slecht doorstroom en uitstroombeleid voor negatief effect kan hebben.

Rogier van Wijk op 15 december 2015 16:44

@ChrisWat moet je hier nog aan toevoegen? Zouden leidinggevenden vaak een exitgesprek verzuimen omdat ze bang zijn te horen dat hen aan hun eigen kwaliteiten ligt?

Michel op 15 december 2015 16:44

@rogier: helaas gebeurt dat nog maar al te vaak. Of bedrijven die het nut van exit-gesprekken niet inzien.

Plaats zelf een reactie