Carole Lucas

 

 

 

 

 

 

Carole is een Senior HR Professional met natuurlijk overwicht en een duidelijke visie op een modern HR beleid. Begonnen in management ondersteunende functies (secretaresse, management-assistant) kwam Carole al snel tot de ontdekking dat zij affiniteit had met alles wat met de factor “mens” te maken heeft. In 2001 kreeg zij de mogelijkheid om als HR Officer aan de slag te gaan bij het bedrijf waar ze als Management Assistant was begonnen. Tegelijkertijd startte zij met een HBO opleiding Personeelsmanagement, die zij nog geen twee jaar later succesvol afrondde. Sinds die tijd heeft Carole ongelooflijk veel ervaring op gedaan in alle facetten van het HR vakgebied, van functiewaardering en beoordeling- en beloningssystematiek, naar verzuimbeleid en reorganisaties en uiteindelijk de begeleiding van de sluiting van twee logistieke locaties waarvoor zij als HR Manager verantwoordelijk was.

Carole voelt zich het meest op haar plaats in een organisatie waar het gezamenlijke doel centraal staat en waar ruimte is voor inbreng vanuit HRM om een bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling en groei. Zij is in staat de organisatie strategie en -doelstellingen te vertalen naar concreet HRM Beleid en daarop de inzet van HR instrumenten af te stemmen. Geen dag hetzelfde en een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn voor haar belangrijk. Zij heeft zich in de afgelopen jaren geprofileerd als een stevige gesprekspartner, die met kennis van de business kan aansluiten bij de stijl van leidinggeven van de managers. Zij is in staat om vanuit HR perspectief consequenties van beslissingen te onderbouwen en kritisch te zijn waar dat in haar optiek nodig is. Zij probeert daarbij altijd een balans te vinden tussen organisatiedoelstellingen en medewerkersbelang.

In december 2013 heeft Carole haar scriptie afgerond in het kader van de post-HBO opleiding Strategisch HRM. Daardoor is zij nóg beter in staat de vertaalslag te maken van strategie naar tactisch- en operationeel HR Beleid.

Carole is een groot voorstander van ontwikkeling in de breedste zin van het woord en is ervan overtuigd dat op alle niveaus en binnen alle disciplines ontwikkeling en persoonlijke groei mogelijk en ook noodzakelijk is om aansluiting te blijven houden bij een veranderende markt en klant specifieke eisen. Zij houdt zich continue op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en binnen het HR vakgebied en vind het belangrijk om contacten te onderhouden met haar netwerk.

Schrijven over het HR vakgebied vindt Carole heel erg leuk om te doen. Zij plaatst waar nodig kritische noten en probeert een inspiratiebron te zijn voor HR vakgenoten!

Onze dienstverlening

Vacatures