Aanpassingen WWZ per 1 juli: opvolgende contracten

29/06/2015 Leestijd: 3 minuten

Per 1 juli aanstaande gaat het tweede (zeer omvangrijke) deel in van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met name het ontslagrecht, de procedurele gang van zaken en de ontslagvergoeding zullen drastisch wijzigen. Hieronder geef ik u enkele praktische handvaten en tips in verband met deze aankomende en ingrijpende wetswijzigingen.

Ragetlieregel: art. 7:667 lid 4 BW; ketenregeling: art. 7:668a lid 1 BW (3 x 3 x 3 wordt 3 x 2 x 6)

De wet bepaalt dat indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, binnen 3 maanden, volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigen zal indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd anders dan door een rechtsgeldige opzegging of ontbinding is geëindigd. Deze bepaling wordt de ‘Ragetlieregel’ genoemd.

Per 1 juli a.s. zal de onderbrekingstermijn van 3 maanden worden verlengd naar 6 maanden. Daarnaast wordt duidelijk dat de Ragetlie-regel per 1 juli 2015 wel geldt bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, bij een opzegging op initiatief van de werkgever waarmee de werknemer heeft ingestemd en bij een opzegging door de werknemer zelf; dat betekent dat de dan daarop opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch eindigen zal. Let wel: de zogenaamde Ragetlieregel geldt dan echter niet indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De keten: na 1 juli a.s. is het nog slechts mogelijk om maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een maximale totale contractduur van 24 maanden (nu nog: 36 maanden) af te sluiten. Daarnaast wordt de keten pas na een minimale onderbreking van > 6 maanden (nu nog: > 3 maanden) doorbroken. Afwijking bij CAO nog beperkt mogelijk.

Uitzonderingen: de ketenregeling zal niet van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten met werknemers die een duale leer-werkopleiding volgen en arbeidsovereenkomsten met werknemers die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week hebben gewerkt en nog geen 18 jaar

Afwijking van ketenregeling bij CAO is vanaf 1 juli 2015 beperkt nog maar mogelijk:

  • maximaal mogelijke CAO afwijking: 4 x 6 x 6,
  • voor functies of functiegroepen waarbinnen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering een afwijking van de wet (dus verlenging en/of verhoging van de ketenregeling) rechtvaardigt (bijv. in horecasector),
  • voor uitzendcontracten.

Ook zijn nog afwijkingen mogelijk op grond van art. 7:668a leden 7 en 8 BW:

  • voor bestuurders van rechtspersonen (doch slechts t.a.v. totale duur van opvolgende tijdelijke contracten),
  • voor bepaalde functies die door Min. van SZW zijn uitgesloten (profvoetballers).

Overgangsrecht: De nieuwe regels gaan gelden voor nieuwe contracten vanaf 1 juli 2015. Lopende contracten blijven geldig. Dus als 3e contract eindigt na 1 juli 2015 dan is dit niet van rechtswege voor onbepaalde tijd geworden. Als 2e contract eindigt na 1 juli 2015 dan 3de contract nog steeds mogelijk mits totaal aan contracten (inclusief 3e contract) < 2 jaar! Afwijkingen in lopende CAO’s gelden tot de einddatum (expiratie) van die CAO’s, maar uiterlijk tot 1 juli 2016.

Tips:

  • Inventariseer welke tijdelijke contracten nu nog verlengd kunnen/moeten worden vóór 1 juli 2015 om nog maximaal gebruik te kunnen maken van huidige maximale termijn van 3 jaren.
  • Pas voor 1 juli 2015 administratie aan qua “piepsysteem” bij einde 2de contract.
  • Gezien de verschillende nieuwe regels, is het optimaal om 3 contracten aan te gaan met totale duur van 23 maanden; bijv.: contract voor 7 maanden opgevolgd door 2 contracten van 8 maanden. Voordelen: 1e contract kan proeftijd bevatten; en na niet verlenging van 3de contract is er geen contract voor onbepaalde tijd ontstaan noch sprake van plicht transitievergoeding te betalen. Wel aanzegplicht!
  • Check de CAO van uw branche of afwijkingen nog mogelijk zijn.
0 reactie(s) op “Aanpassingen WWZ per 1 juli: opvolgende contracten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.