De hoge WW-premie (en hoe die te vermijden)

02/04/2020 Leestijd: 5 minuten

In 2020 zijn of worden er weer flink wat nieuwe regels van kracht die betrekking hebben op jouw personeel. Ik merk dat veel werkgevers daar wel ongeveer van op de hoogte zijn, maar dat de (belangrijke!) detailkennis soms ontbreekt. In een serie blog-artikelen ga ik per onderwerp in op de details en lees je wat dat nu voor jou als werkgever precies betekent. Te beginnen met onderwerpen die direct actie vereisen, zoals deze over de hoge WW-premie.

Wanneer de lage WW-premie toepassen?

Tot 2020 bestond de WW-premie uit 2 delen, een basispremie en een sectorafhankelijke premie. Werden in jouw sector veel WW-uitkeringen betaald, dan betaalde je ook een hogere premie. Deze sectorpremie is volledig vervallen. Vanaf 1-1-2020 is er een lage WW-premie van 2,94% en een hoge WW-premie van 7,94%. De lage premie mag je alleen toepassen als de medewerker een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft voor een vast aantal uren. Dit mag een vast aantal uren per week zijn (het meest voorkomende) maar het mag ook per maand, per kwartaal of per jaar zijn. Als het werkaanbod wel fluctueert maar gemiddeld over een langere periode redelijk gelijk is dan kan het nuttig zijn een vast aantal uren over deze langere periode af te spreken. Het vergt enige administratie maar het kan maken dat je er de hoge WW-premie mee kunt vermijden. En dat is toch al snel €100,- tot €150,- per fulltime medewerker per maand!

Arbeidsovereenkomst moet vóór 1 juli 2020 op orde zijn

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet schriftelijk zijn. Het mag geen overeenkomst voor bepaalde tijd zijn die (stilzwijgend of via een brief of addendum) is overgegaan naar onbepaalde tijd. Bij alle arbeidsovereenkomsten waarbij niet aan de eisen is voldaan moet de hoge WW-premie worden betaald. Dus overeenkomsten voor bepaalde tijd, oproepcontracten (nul-uren of min/max), uitzendovereenkomsten enz. De hoge premie is ingegaan per 1-1-2020 maar je hebt nog tot 1-7-2020 de tijd om de schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd in orde te maken. Die datum was eerst 1-4-2020 maar is als corona-crisismaatregel nu gewijzigd. Een gevolg van deze nieuwe regel is dat het soort arbeidsovereenkomst nu ook in de loonadministratie moet zijn opgenomen. En op de loonstrook moet worden vermeld.

Anti-misbruikregels

Er zijn wat anti-misbruikbepalingen. De hoge WW-premie moet met terugwerkende kracht alsnog worden betaald:

  • als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen twee maanden (meestal is dat de proeftijd) wordt beëindigd
  • als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen één jaar beëindigt (bij ontslag door de werkgever dus)
  • als je 30% of meer uren verloont dan contractueel was overeengekomen. Dus bij een contract van bijvoorbeeld 20 uur per week 26 uur of meer. Dit geldt niet als het een contract voor minstens 35 uur per week is. En ook een corona-maatregel: in sectoren zoals de zorg waarin nu door de corona-uitbraak veel moet worden overgewerkt zal soepel met deze regel worden omgegaan.

Uitzonderingen

En natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Je betaalt altijd de lage WW-premie:

  • voor een werknemer jonger dan 21 die 12 uur per week of minder werkt 
  • voor een werknemer op een BBL werk/leercontract 

Controleer vóór 1 juli 2020 voor alle werknemers waarvoor je de lage WW-premie betaalt of zij eenschriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uren hebben (of onder de uitzonderingen vallen).

Relevante links

Dat een goed geformuleerde arbeidsovereenkomst nogal nauw luistert lees je in de volgende artikelen (klik op het kernwoord):

  • Het Pensioenbeding (haal die uit de arbeidsovereenkomsten) 
  • De BeZaVa-clausule (voorkom een onnodig hoge gedifferentieerde premie Ziektewet en WGA) 
  • Het Relatiebeding (moet ook gelden tijdens het dienstverband en niet alleen erná) 
  • Het Geheimhoudingsbeding (medewerker mag ook geen vertrouwelijke informatie aan zichzelf mailen) 
  • Het Concurrentiebeding (mag in bepaalde-tijd contracten alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang). Dit artikel bevat tevens tips voor goede gelegenheden om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan uw medewerkers voor te leggen. Deze lage WW-premie is ook zo’n goede reden. 

Dit artikel verscheen ook op josvancalsteren.nl 

0 reactie(s) op “De hoge WW-premie (en hoe die te vermijden)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.