Frequent ziekteverzuim is ontslaggrond!

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Met een zieke werknemer kun je niets?

In sollicitatiegesprekken mag u niet vragen naar de gezondheid van de kandidaat. U mag ook niet selecteren op gezondheid. U mag geen medische gegevens opslaan in personeelsdossiers. Het is discutabel of u bij ziekmelding wel mag vragen wat de werknemer heeft (ik vind van wel maar niet iedereen is het met mij eens). En u mag een zieke werknemer niet ontslaan. Waardoor bij veel werkgevers het gevoel leeft dat ze niets kunnen met zieke werknemers. Dat is echter zeker niet waar!

Goed contact met arbo-arts van groot belang!

Vragen die bij ziekte vaak opkomen: is de werknemer wel echt ziek, hoe lang gaat dat duren, kan er ander werk gedaan worden, doet hij/zij er genoeg aan om snel weer beter te worden. Een belangrijke voorwaarde is dat u een goed en regelmatig contact heeft met uw bedrijfsarts/arbo-arts, want die zal dit soort vragen moeten beantwoorden. Wat er meteen ook voor pleit om het zó te regelen dat uw werknemers bij ziekte allemaal door dezelfde arts gezien worden. Want anders moet u met meerdere artsen zo’n relatie opbouwen en onderhouden. Mijn advies: laat de zieke werknemer na 2 weken ziekte naar uw arbo-arts gaan. Bij twijfel eerder en zorg dat de arts van uw twijfels op de hoogte is.

Ziekte is geen ontslaggrond?

Dit is een wijdverspreid misverstand, overigens ook onder werknemers. Die dus soms denken dat ziek melden ze “onaantastbaar” maakt. Frequent ziekteverzuim is echter wel degelijk een ontslaggrond. U mag een werknemer niet tijdens ziekte ontslaan, maar wel degelijk wegens ziekte. Voorwaarden:

  • de ziekte (of het gebrek) van de werknemer heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering;
  • de werknemer is met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek;
  • het niet kunnen werken is niet het gevolg van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden (lees: het ligt niet aan het werk);
  • er is binnen een half jaar geen herstel te verwachten;
  • er is geen aangepast werk beschikbaar, ook niet met behulp van scholing (tenzij herplaatsing niet in de rede ligt).

U moet het ontslag bij de kantonrechter aanvragen en u moet daarbij een recente deskundigenverklaring van het UWV indienen. Het UWV zal hierin aangeven of er binnen 26 weken herstel te verwachten is en of herplaatsing mogelijk is. Als het antwoord op een van die vragen Ja is hoeft u er uiteraard niet aan te beginnen. Het kan redelijk zijn dat u geen UWV-deskundigenverklaring bij de ontslagaanvraag kunt voegen, bijvoorbeeld omdat de werknemer er niet aan meewerkt. Dan kan het ook zonder. Als de werknemer 2 jaar of meer in dienst is heeft hij bij ontslag recht op de transitievergoeding. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk.

Over dat ontslagverbod tijdens ziekte nog een opmerking: dat betekent dat u geen ontslag mag aanzeggen terwijl de medewerker ziek is.  Als u de medewerker ontslag heeft aangezegd terwijl hij/zij niet ziek is en hij/zij meldt zich daarna ziek dan kan de ontslagprocedure gewoon doorgaan.

Voor meer info zie: UWV Factsheet ontslag wegens frequent ziekteverzuim.

0 reactie(s) op “Frequent ziekteverzuim is ontslaggrond!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.