Het nieuwe ontslagrecht: niets nieuws voor werkgevers

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

“Maar er gaat toch juist veel veranderen”, hoor ik u denken. Zeker, op inhoud verandert er veel, maar geldt dat ook in de beleving van werkgevers? Gaat er daadwerkelijk iets veranderen voor werkgevers in de praktijk van alle dag? Nee, daarin verandert niets!

Emotionele last

Voor directeuren en bestuurders van grotere organisaties geldt doorgaans dat zij kunnen terugvallen op de kennis van een afdeling personeelszaken. Voor werkgevers in het MKB is de aanraking met het arbeidsrecht historisch gezien eerder een emotionele last dan een handelbaar onderdeel van het werkgeverschap.

Praktijkvoorbeelden

  • Een werkgever, te klein voor een eigen personeelsafdeling, stelt alles in het werk om de ontwikkelingen in wetgeving bij te houden. Op hoofdlijnen heeft hij best goed zicht op de materie. Toch is dat niet voldoende om de finesses, de details aan te voelen. Hij is daar ook heel duidelijk in: “Ik probeer het zoveel mogelijk bij te houden. Dat voel ik als mijn plicht als werkgever. Maar als het erop aan komt, wil ik op jouw ondersteuning kunnen rekenen. En dan bij voorkeur vóór zaken uit de hand kunnen lopen”.
  • Een werkgever met slechts enkele medewerkers, wiens bedrijf de zware druk van de economische crisis ondervindt, moet alle zeilen bij zetten om het bedrijf overeind te houden. Dat legt ook een grote druk op de onderlinge arbeidsrelaties. In één situatie loopt het uit de hand. Alle omstandigheden bij elkaar maakten dat deze werkgever vooral emotioneel reageert in wat begint als een klein meningsverschil. De druk is te groot geworden en de overtuiging overheerst dat het arbeidsrecht er toch alleen maar ten voordele van de werknemers is. Voor deze werkgever en de betrokken medewerker blijkt uiteindelijk ontbinding via een vaststellingsovereenkomst de enige uitweg.
  • Een medewerker meldt zich op een dinsdag, na een vage ziekteverzuim periode, met ingang van de komende maandag hersteld bij de werkgever. Deze is ervan overtuigd dat de medewerker onterecht thuis is geweest. De bedrijfsarts is hierin niet duidelijk. Inmiddels heeft de werkgever meerder klachten ontvangen van klanten en collega’s over het functioneren van de zieke medewerker. Op de dag na de hersteld melding legt de werkgever de medewerker een zelf in elkaar geknipte en geplakte vaststellingsovereenkomst voor. De medewerker tekent onverwijld. Wat de werkgever niet weet is dat de medewerker formeel nog ziek is op dat moment en de vaststellingsovereenkomst daardoor geen stand kan houden.

Er verandert niets

Voor alle drie de werkgevers uit de praktijkvoorbeelden verandert er wezenlijk niets met het nieuwe ontslagrecht. Zij zullen nooit de inhoudelijke kennis (willen) opbouwen om zelf hun weg te vinden in het arbeidsrecht. Voor hen blijft het arbeidsrecht een ondoordringbaar woud van regels en hebben daarom ondersteuning gezocht, zodat ze niet weer verdwalen.

Dossieropbouw cruciaal

In het huidige arbeidsrecht zijn goede personeelsdossiers van doorslaggevende betekenis; zeker in ontslagprocedures. Voor de werkgevers in de gegeven praktijkvoorbeelden kostte het best veel moeite om goede dossiers aan te leggen en bij te houden. Inmiddels hebben zij het nut ervan wel ervaren. Ook in dat opzicht verandert er dus niets voor hen, want juist in het nieuwe ontslagrecht is dossieropbouw cruciaal.

Toch een positieve veranderingen

Zeker voor MKB werkgevers zijn er toch positieve veranderingen te benoemen. De overheid heeft bedoeld het ontslagrecht* eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar te maken voor werkgevers. Ik kan me voorstellen dat er MKB werkgevers zijn die denken: “Eerst zien dan geloven!” Met de juiste instelling en ondersteuning zullen zij uiteindelijk ervaren dat het nieuwe ontslagrecht inderdaad meer ten voordele van de werkgever is dan het ooit was.

Uw ervaringen als werkgever met het ontslagrecht, en uw verwachtingen van het nieuwe ontslagrecht, kunnen voor uw collega MKB werkgevers een leerzame betekenis hebben. Ik nodig u daarom graag uit uw reactie op deze column te geven.

* Link werkt niet meer per 16-7-2015, red.

0 reactie(s) op “Het nieuwe ontslagrecht: niets nieuws voor werkgevers”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.