Hoe effectief is het adverteren in dagbladen? (2)

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

In mijn vorige post stelde ik de effectiviteit van een personeelsadvertentie in de een regionaal dagblad ter discussie. In de opvolgende discussie kwamen een aantal opvallende zaken naar voren. Zo is het sterk functie- en functieniveau afhankelijk of het regionaal dagblad nog iets extra’s aan de respons kan toevoegen. Bij sommige functies (zoals kok, sous chef, objectleider schoonmaak) is het regionaal dagblad meer leidend (in aantal en responses) dan bijvoorbeeld jobboards.

In 1 reactie werd verwezen naar het belang van arbeidsmarktmediaonderzoek (3maalwoordwaarde). In deze onderzoeken wordt het dagblad nog steeds als belangrijke oriëntatiebron gezien. Uit een recent onderzoek van bureau MSI-ACI blijkt echter dat de Jobsite als belangrijkste oriëntatiebron door potentieel werkzoekenden wordt gezien. Alleen in de leeftijdsgroep 50- tot 64 jarigen staat het dagblad nog altijd bovenaan.

Ook een ander recent onderzoek (Het beste plek onderzoek onder technici (BPO 2007) uitgevoerd door Expectra Engineering) laat een zelfde tendens zien. Het regionale en landelijke dagblad blijft een populair medium met name bij technici van
35 jaar en ouder. 57% van alle technici gebruikt de krant nog steeds als orientatiebron op de arbeidsmarkt.Ze schatten de kans dat ze een baan vinden met behulp van de krant echter niet hoog in (45,8% acht de kans matig tot zeer slecht). Hoger opgeleiden maken beduidend minder gebruik van de krant.

De autoriteit van het dagblad als regionaal arbeidsmarktmedium komt steeds verder onder druk te staan. Volgens Nielsen Media Research verschenen in het derde kwartaal van 2007 in de diverse media 326.000 personeelsadvertenties. 18% meer dan vorig jaar. Jobsites nemen volgens Nielsen 90% van het aanbod voor hun rekening.

Kortom: Het regionale dagblad bevat niet meer het complete aanbod van regionale functies. Personeelsadvertenties die hierin geplaatst worden geven slechts een extra reminder voor de lezer om op het internet te zoeken naar deze specifieke vacature. Op de bedrijfssite of op een jobboard. Dan maar hopen dat de sollicitant de advertentie snel kan vinden. Immers: de keuze is reuze!

0 reactie(s) op “Hoe effectief is het adverteren in dagbladen? (2)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.