Motiveren van uw medewerker met een Burnout? Niet doen!

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

‘En knap je al weer een beetje op nu je weer voor halve dagen begonnen bent? We hopen snel weer dat je volledig meedraait bij onze club. Zeker, laatst spraken we nog Dix, jeweetwel die opdrachtgever van XYZ-Solutions. Hij vroeg hoe het met je ging. Zeker nu je er een aantal weken niet bent geweest, merken we hoe onmisbaar jouw expertise binnen ons team is. Echt waar, niet gelogen J!  Toitoitoi van Niels, Vera, Charlotte, Johan, Alev, Diederick, Valerie, Ibrahim en Henk’.

De vraag is of de medewerker met een burnout blij is met de ontvangst van dit opbeurende en goedbedoelde kaartje van zijn collega’s. Waarschijnlijk niet. Eerder zal het gevoel van aversie ten opzichte van het werk groter worden. 18 april jongstleden verdedigde Arno van Dam zijn proefschrift over de afgenomen cognitieve prestaties van mensen met een burnout en hij verkreeg daarmee de doctorsgraad. Dit blog licht delen van zijn proefschrift toe.

Beleving van vermoeidheid speelt geen rol
Mensen met een burnout hebben geen andere beleving bij vermoeidheidsgevoelens dan gewone medewerkers. Zij voelen zich wel vermoeider naarmate ze zich meer focussen op hun vermoeidheid. Uitvoeren van minder inspirerende taken of de angst om afgewezen te worden hebben geen samenhang met hun vermoeidheid.

Aanpassing taakuitvoering niet effectief
Er is onderzocht wat de reden is van verminderde cognitieve prestaties. Kan het bijvoorbeeld zijn dat men, om zichzelf te sparen, kiest voor eenvoudigere taken? Dat blijkt niet het geval te zijn. Weliswaar kiezen mensen met een burnout iets vaker voor lage-inspannings-strategieën, maar het merendeel probeert toch de meest effectieve werkwijze uit te voeren ook al brengt dat een hogere inspanning met zich mee. In beide gevallen blijven vermoeidheidsgevoelens en spanning aanwezig.

Motiveren helpt niet
Ook is gekeken of het geven van positieve feedback en financiële beloning effect heeft op betere prestaties. Daar waar gezonde medewerkers beter gaan presteren wanneer zij worden gestimuleerd / gemotiveerd, heeft dit bij mensen met een burnout geen enkel effect. Sterker nog. Motiveren leidt zelfs tot slechtere prestaties.

Medewerkers met een burnout zeggen geen NEE
Gezonde vermoeide medewerkers bewaken hun grenzen. Zij spannen zich minder in wanneer ze moe zijn en nemen op tijd hun rust. Mensen met een burnout blijken ondanks hun vermoeidheid, meer bereid zich in te spannen om de gevraagde taken uit te voeren.

Conclusie
Arno van Dam constateert dat afgenomen cognitieve prestaties niet het gevolg zijn van vermoeidheid, maar het gevolg van stress-gerelateerde cognitieve beperkingen. Het motiveren / stimuleren van mensen met een burnout acht hij weinig zinvol omdat de ziekte-oorzaak gezocht moet worden in psychofysiologische aspecten.

‘Wij’ als HR-professionals en managers kunnen van dit onderzoek leren. We weten nu dat de zieke medewerker met een burnout de beste kans op snel herstel van hun uitgeputte lichaam (en geest) heeft wanneer er aandacht is voor het omgaan met stress, goede rust, voldoende beweging en gezonde voeding. Het veranderen van leefgewoonten. Quite simpel toch?

0 reactie(s) op “Motiveren van uw medewerker met een Burnout? Niet doen!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.