Prinsjesdag 2016 – Wat heeft De Koning voor HR in petto?

21/09/2016 Leestijd: 3 minuten

De 3e dinsdag van september! We zijn er weer!

Andere koets dit jaar, mooie jurk, prachtig gesproken. De hoedjes waren weer fantastisch, de minister van Financiën met een brede glimlach! De prinsesjes moesten gewoon naar school. Tot zover de folklore. Voor de foto´s verwijs ik u graag naar de royalty websites. Maar voor u als HR-professional (of andere geïnteresseerde) gaat het natuurlijk niet om de verpakking, maar om de inhoud. En terecht lijkt me. Folklore is mooi, maar het mag ons niet afleiden van de dagdagelijkse praktijk.

Op dus naar de Rijksbegroting voor 2017 (in de volksmond de Miljoennota, maar het gaat inmiddels om Miljarden), maar ook hier beginnen weer met een stukje folklore. Met de verkiezingen van maart 2017 in het vooruitzicht, zie je dat het Kabinet in de Rijksbegroting voor 2017 enkele voordeeltjes presenteert. Als goed schatbewaarder heeft de Minister van Financiën hier in eerdere begrotingen al rekening mee gehouden, dus het kan uit dit jaar.

De hoofdlijnen van zo’n Rijksbegroting laten zich raden, want ze is volgens een redelijk vast stramien opgebouwd. Inkomsten uit directe en indirecte belastingen, premies voor werknemers en volksverzekeringen en (toch ook nog) gasbaten. Aan de andere zijde 2 heel erg grote uitgaveposten, zorg en sociale zekerheid met in het kielzog een hele reeks ministeries die een steeds beperkter deel van de begroting uitmaken, naarmate ze minder belangrijk worden.

Uit de gelekte stukken (alweer zo’n stukje folklore) blijkt dat over de gehele linie de koopkracht zal verbeteren. Economisch herstel heeft zich aangekondigd en een aantal kabinetsmaatregelen zal verder bijdragen aan dit herstel (verhoging van de arbeidskorting, en verlaging van belastingtarieven). Koopkrachtverbetering herstelt het consumentenvertrouwen en dus zal de consumptie toenemen. Goed nieuws voor de bedrijven dus, die wellicht voorzichtig weer kunnen denken aan nieuwe investeringen (of uitgestelde vervangingsinvesteringen). Wellicht ontstaat er ook meer ruimte om personeel vast(er) aan te nemen. Uiteraard roept de vakbeweging dat er door deze betere vooruitzichten ook meer ruimte is voor loonontwikkeling.

In de Troonrede benadrukte Koning Willem Alexander nogmaals de afhankelijkheid van Nederland van buitenlandse economieën. Het hosanna dat gehoord wordt, heeft dus maar beperkte impact. De Brexit zorgt voor onzekerheid bij bedrijven die veel naar het Verenigd Koninkrijk exporteren en ook de economische groei van de zogenaamde ‘opkomende economieën’(Brazilië, India en China) blijft achter bij de verwachting, dus dat ook weer vertragend werken.

De aanpak werkloosheid (vooral van ouderen) en de inzet op de Participatiewet werpen wel hun vruchten af, maar het is niet duidelijk of dit gewoon de consequentie is van de groeiende economie of van effectief regeringsbeleid.

Wel werd specifiek stilgestaan bij de problematiek rondom ‘tijdelijke contracten seizoenswerk’ e n de positie van Sociale Partners is de discussie rondom diverse arbeidsmarktaangelegenheden, waaronder de discussie over ‘Gelijk werk gelijk loon’ in Europese context. Voor bedrijven die veel te maken hebben met arbeidsmigranten, kan dit veel impact hebben.

Voor het overige blijft het (helaas) toch allemaal een beetje vaag. Er worden wel extra mogelijkheden geboden voor kinderopvang, specifieke investeringen in MBO-onderwijs en extra investeringsfaciliteiten voor het MKB.

Weinig onderdelen dus, die een directe impact hebben op het HR-beleid van vandaag of morgen. In die context lijkt het zinvoller welke ideeën en voorstellen we terug zullen zien in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die volgende jaar zullen deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En wat er vervolgens uiteindelijk terecht komt in een nieuwe regeerakkoord.

Politici (en heel veel anderen schreeuwen al jaren dat de brede arbeidsmarktagenda grondig aan vernieuwing toe is, maar tot concrete effectieve maatregelen is het tot nu toe niet gekomen.. We blijven natuurlijk wel hoopvol.

Prinsjesdag betreft  natuurlijk voornamelijk macro-economische aankodigingen, voor HR is het juist ook erg interessant wat er in de verschillende partijprogramma’s staat. Daar zal ik de komende periode ook de nodige blogs over schrijven.

0 reactie(s) op “Prinsjesdag 2016 – Wat heeft De Koning voor HR in petto?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.