Review: Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2017

01/05/2017 Leestijd: 2 minuten

Ik heb met veel belangstelling de Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2017 (“Praktijkgids”) gelezen. Het is een zeer bruikbare praktijkgids voor advocaten, maar vooral ook voor HRM’ers en P&O’ers.

Praktijkgids ziekte en re-integratie, cover voor bij boekbespreking

De Praktijkgids is opgebouwd uit acht delen:

  • Deel 1 is gewijd aan algemene onderwerpen met betrekking tot ziekte en re-integratie, bijvoorbeeld het opzetten van een verzuimbeleid;
  • Deel 2 gaat over de situatie dat de werknemer zich daadwerkelijk ziek meldt. Dit deel behandelt de regels rond ziekmelding, waaronder bijvoorbeeld ziekmelding tijdens vakantie vanuit het buitenland. Ook komt de loondoorbetalingsverplichting aan de orde;
  • Deel 3 behandelt de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WIA en WAO);
  • Deel 4 gaat in op de wederzijdse re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer en besteedt onder meer aandacht aan het begrip “passende arbeid”;
  • Deel 5 gaat over conflicten tussen werkgever en werknemer, maar ook over conflicten met UWV en de Inspectie SZW. In dit deel worden bijvoorbeeld de loonsancties besproken, maar ook de procedurele aspecten van bezwaar en beroep tegen besluiten van UWV en de Inspectie SZW;
  • Deel 6 is gewijd aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte. Hierin wordt zowel de ontslagprocedure bij UWV als de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter besproken. Er wordt aandacht besteed aan de opzegverboden en aan de WWZ;
  • Deel 7 behandelt de premieheffing en het eigenrisicodragerschap;
  • Deel 8 bevat ten slotte allerhande modellen, voorbeeldbrieven en overzichten van bijvoorbeeld de WML, WAO, Wajong en IOAW/IOAZ.

De modellen van bijvoorbeeld een plan van aanpak en de voorbeeldbrieven met betrekking tot bijvoorbeeld de loonsanctie of de aankondiging van ontslag zijn zeer bruikbaar voor de praktijk. De Praktijkgids is een handig naslagwerk aan de hand waarvan het ziekteproces doorlopen kan worden en allerhande vraagstukken, die tijdens zo’n proces aan de orde komen, opgelost kunnen worden. Verder bevat de Praktijkgids goede voorbeelden uit de rechtspraak ter illustratie van bepaalde onderwerpen.

Jammer, is het wel dat men bij sommige onderwerpen in herhaling valt (bijvoorbeeld ten aanzien van de medezeggenschap en de Wet DBA). Voorts wordt in de Praktijkgids niet geanticipeerd op de wijzigingen in de Arbowetgeving per 1 juli a.s.

Ondanks deze twee kleine minpuntjes beveel ik de Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2017 van harte aan!

0 reactie(s) op “Review: Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2017”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.