Vertrouwen en samenwerking tussen bestuurders en toezichthouders

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Het bureau McKinsey deed in 2005 onder duizend leden van Raden van Commissarissen een internationaal onderzoek naar effectief toezicht. Daaruit bleek dat vijftig procent van hen geen zicht heeft op de toekomst van het bedrijf. Slechts 11% heeft inzicht in de risico’s die de organisatie loopt en 25% geeft aan de strategie van de organisatie niet goed te begrijpen. Zij erkennen dat er meer aandacht dient te zijn voor de kwaliteit van het leiderschap en voor de ontwikkeling daarvan. Het onderzoek geeft aan dat men teveel op de korte termijn en te eenzijdig op de financiële situatie is gericht. De conclusie is dat er een gebrek is aan onderling vertrouwen en (mede) daardoor de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurders te wensen over laat. Over en weer zou men de agenda’s beter met en op elkaar moeten afstemmen. Ik ben benieuwd of bovenstaand beeld herkend wordt.

Een goed begin of een goed herstel

Het voorkomen van problemen begint al bij de aanstelling van Commissarissen en van bestuurders. Vooraf dienen de visie, missie, strategie en de individuele en gezamenlijke doelstellingen, over en weer doorgesproken en afgestemd te zijn.

Naast de headhunter blijkt een aanvullende second opinion als zinvol te worden ervaren, ook door het headhuntersbureau zelf. Ook zonder inschakeling van een dergelijk bureau kan het inschakelen van een professional een goede optie zijn. Als externe professional kan ik net die vragen stellen en observaties en analyses verrichten die tot een bewustere en (daardoor) betere keuze leiden. Uit de praktijk blijkt dat daardoor en – uitsluitend indien nodig – door tijdelijke executive-coaching, een jarenlange en goede samenwerking gewaarborgd wordt.

Zeker in deze tijd is het van cruciaal belang om gebrek aan vertrouwen en samenwerking te erkennen, aan de orde te stellen en professioneel te laten aanpakken. Tenminste als men 2009 en de komende jaren wilt overleven of succesvol(ler) wil zijn en blijven. Daar is wellicht moed voor nodig, maar wie die als bestuurder of toezichthouder niet heeft kan maar beter niet meer aan de organisatie verbonden blijven. Maar wie dit leest behoort tot de moedigen!

Een goede eerste stap kan zijn om mij als externe vertrouwenspersoon eens polshoogte te laten nemen. Dat is een veilige manier om eventueel aanwezige problemen aan de orde te stellen en op een integere wijze, te komen tot effectieve en bevredigende oplossingen voor alle partijen. Een goed en succesvol(ler) 2009 gewenst.

0 reactie(s) op “Vertrouwen en samenwerking tussen bestuurders en toezichthouders”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.