Wat kunnen de HRM-ers in de bancaire wereld leren van de documentaire The Inside Job?

20/12/2014 Leestijd: 4 minuten

The Inside Job is een geweldige documentaire uit 2010 over de financiële crisis die in 2008 begon en waar we allen nog altijd de gevolgen van ondervinden. Charles Ferguson interviewde voor deze documentaire onder andere Hedge Fund managers, de voorzitter van de Federal Reserve, congresleden, economieprofessoren, ambtenaren van het ministerie van Justitie, en een opvallend openhartige Franse minister van Financiën.

Vanaf de jaren tachtig, stelt Ferguson, nam dankzij een stevige politieke lobby het toezicht en de regelgeving voor banken af. Banken leenden steeds meer geld, dat vervolgens geïnvesteerd werd in steeds risicovollere producten. De financiële sector kende geen grenzen meer door deregulering en raakte gecorrumpeerd. Het bijzondere aan deze situatie is de ‘graaicultuur’. Banken houden elkaar de hand boven het hoofd, gaan ervandoor met grote bedragen en zodra er een val wordt gesignaleerd springt de overheid bij en draait samen met de belastingbetaler voor de kosten op.
HR is, naar onze mening, hier in mee gezogen.

Ferguson roept de mensen die verantwoordelijk zijn voor de financiële crisis op het matje. Op welke manier is HR hier eigenlijk verantwoordelijk  voor geweest?

Binnen de bancaire sector heerste aan het begin van de financiële crisis een cultuur waarin de bankiers vrijuit konden handelen zonder het ingrijpen van de Raad van Bestuur. Goldman Sachs verkocht bijvoorbeeld meer dan 3 miljard dollar aan overgewaardeerde obligaties (CDO’s) en er werd naar klanten gecommuniceerd dat deze obligaties van hoge kwaliteit waren. Dit was echter niet het geval. Uit deze situatie kunt u concluderen dat het gedrag van Goldman Sachs niet bepaald rechtsvaardig  te noemen is.
Hoe is het mogelijk dat dit kon gebeuren? Had HR dan echt geen inzicht in hun handelen?

Nee, HR had inderdaad geen inzicht in het handelen van de bankiers. De overheersende macht dat de bankiers bezaten zorgde ervoor dat de invloed van HR minimaliseerde. Bankiers slaagden erin om belangrijke informatie te verzwijgen, zoals het handelen in CDO’s (Collateralized debt obligation). Hierdoor ontging bij HR de mogelijkheid om in te grijpen. Daarnaast werd HR meegesleurd in de manier van denken en de genomen beslissingen van de bankiers. Er ontstond bij HR een gevoel van angst waardoor actief ingrijpen door HR onmogelijk werd. Dit blijkt uit het interview met Gillian Tett, U.S. Managing Editor (The Financial Times).  Zij benadrukt namelijk het geringe vertrouwen wat op Wall Street heerste.

Bankiers hebben hun mentaliteit, al dan niet onbewust,  overgedragen op HR, waarbij binnen de hele organisatie dezelfde mentaliteit ontstond. Hieronderin wordt ook verstaan het ontkennen van het onder andere verkopen van overgewaardeerde obligaties. Daarnaast was het in de organisatie bekend dat er ongeoorloofd enorm hoge bedragen werden weggesluisd. Als goede HR afdeling had HR moeten ingrijpen, maar ook hier overtrof hen een gevoel van angst en volgzaamheid.

In deze periode werden door HR onder andere hoge bonussen uitgekeerd. Topman Henry Paulson vertrok met 31 miljoen dollar en CEO’s als Larry Summers, Ben Bernanke en Timothy Geithner konden met miljoenen aan bonussen wegkomen. HR heeft invloed kunnen uitoefenen op het uitkeren van deze hoge bonussen, maar liet dit toch gebeuren door de angst om te worden aangezien als verrader. De Raad van Bestuur had de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en dit orgaan had, naar onze mijn mening, de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het uitkeren van deze hoge bonussen.

Om de vraag te beantwoorden: ‘’Wat kunnen de HRM-ers in de bancaire wereld leren van de documentaire The Inside Job?’’ Heb ik ben wij gekeken naar onderstaande vraag.

Hoe kunnen HRM’ers in de bancaire wereld goed functioneren wanneer overheersing centraal staat?
Door het bekijken van deze documentaire en dit te synchroniseren met de invloed van HR zijn ben wij ik tot de conclusie gekomen dat er bij HR in de bancaire wereld tijdens de financiële crisis een té grote bron van angst aanwezig was  en HR hierdoor niet het vermogen had om op een juiste manier in te grijpen.
Wanneer HR meer zal gaan fungeren als business partner , zal HR een grotere invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming binnen de bank. Met als gevolg dat het invloed heeft op, onder andere, de strategische beslissingen en het uitkeren van torenhoge bonussen.

Het is niet makkelijk, maar sommige dingen zijn het waard om voor te vechten.

Dit artikel is geschreven door Charlotte Pijl. Charlotte is recent afgestudeerd en is gastblogger bij Expand.

0 reactie(s) op “Wat kunnen de HRM-ers in de bancaire wereld leren van de documentaire The Inside Job?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.