De wat….? De antagonistische coöperatie!

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Vorige week een telefoontje met een paniekerige CEO aan de lijn. Wat blijkt? Grote problemen in het managementteam in onze vestiging in Engeland. De drie MT leden daar kunnen niet meer met elkaar door een deur, men vertrouwt elkaar niet meer en maakt de ander achter elkaars rug zwart.

Nu moet u weten dat het MT daar uit drie leden bestaat en uit de gesprekken die de CEO met elk MT individueel had, blijkt dat een van de MT leden grote problemen ervaart in de samenwerking met de andere twee.

Een team – zoals hier ons MT – dat bestaat uit drie leden komt wel vaker voor in een organisatie. Dat er samenwerkingsproblemen ontstaan komt ook wel vaker voor. Erg vaak blijkt er een situatie te zijn ontstaan waarbij twee teamleden het niet (meer) kunnen vinden met het derde teamlid. Dit ongenoegen blijkt overigens vaak wederzijds te zijn.

Maar wat blijkt nu? Het ontstane probleem is terug te voeren op het feit dat het team uit drie leden bestaat. Uit de sociale psychologie is bekend dat een team van drie mensen per definitie geen stabiel team is. Dat komt door het volgende:
Tussen twee van de drie teamleden ontstaat – om een of andere reden – een goede verstandhouding. Bekend is dat na verloop van tijd deze twee al de eigenschappen van de ander positief inkleuren. En naarmate deze relatie zich als een hechte relatie ontwikkelt, komt het derde teamlid op een steeds grotere sociale afstand te staan. Het wantrouwen begint te ontstaan tussen de twee teamleden enerzijds en het derde teamlid anderzijds. Daardoor wordt de sociale afstand nog groter met alle negatieve gevolgen van dien. In sommige situaties leidde dat tot grote escalaties tussen teamleden.
De antagonistische coöperatie is ontstaan: twee teamleden die samen(werkend) tegenspeler worden ven het derde teamlid.

Wat is nu de oplossing in dergelijke situaties? Het bestaan van de dit fenomeen van de antagonistische coöperatie kennen helpt soms om inzicht te krijgen in de onderlinge verstandhouding en hoe die zo ontstaan is. Het toevoegen van teamlid kan eveneens de verhoudingen verbeteren, maar daar moet dan wel gelegenheid voor zijn.
Het opsplitsen van het team ook eveneens een oplossing bieden.
Welke oplossing het beste is, is afhankelijk van de precieze situatie.

Ouders zullen het fenomeen van de antagonistische coöperatie mogelijk herkennen: drie kinderen gaan samen buiten spelen en na verloop van tijd komt er een huilend terug.
We denken dan al gauw dat het aan de kinderen zelf ligt. Net als in ons MT waarvan de CEO dacht dat het aan zijn MT leden lag. Nu weten we wel beter.

0 reactie(s) op “De wat….? De antagonistische coöperatie!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.