HR als People Agent

Lifecoach
16/01/2023 Leestijd: 4 minuten

Als bedrijven iets willen dan maken ze plannen, gaan ze herstructureren en maken ze een mooi organisatieschema. Ze richten alles feitelijk in, maar mij valt op dat gedrag toch vaak de sluippost is. Daar gaan ze eigenlijk pas naar kijken als dingen niet lukken. Het is de uitdaging én de rol van HR om ervoor te zorgen dat leiders begrijpen dat de kracht van gedrag enorm is als je hier juist vooraf goed over nadenkt en weet hoe je het kunt beïnvloeden. Als gedragsexpert biedt HR zowel de leider als de medewerker haar advies en begeleiding om de vertaling te maken van gedrag naar organisatiedoelen.

Gedrag

De afgelopen jaren heb ik geïnvesteerd in het beter begrijpen van gedrag. Gedrag is zo vanzelfsprekend dat je misschien onvoldoende stilstaat bij wat het precies is. Als ik wil komen tot gedragsverandering dan zal ik moeten weten wat de oorzaken zijn van mijn gedrag.

Veel mensen denken dat er duizenden redenen zijn waarom mensen zich gedragen op een bepaalde manier. Dat heeft te maken met het idee dat we allemaal uniek zijn en willen zijn. De werkelijkheid is echter een stuk eenvoudiger. Er zijn slechts vier redenen waarom mensen gedrag vertonen: aandacht krijgen (je vinger opsteken in de klas), vermijdingsgedrag (de andere kant op kijken), concrete doelen behalen (een marathon lopen) en biologische behoeftes vervullen (een glas water drinken).

Emoties

Emoties en gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Ook bij het onderwerp emoties geldt dat het voor veel mensen zo gebruikelijk geworden is om emoties te hebben, dat zij er niet meer met afstand naar kunnen kijken. Alhoewel er duizenden benamingen van verschillende soorten emoties zijn, word je slechts met vier soorten emoties geboren: blijdschap (ik krijg iets wat ik wil), angst (ik wil voorkomen dat ik iets vervelends krijg), boosheid (ik krijg iets dat ik niet wil) en verdriet (ik raak iets kwijt dat ik had).

Alhoewel het lastig is om emoties objectief te bekijken, levert het ongelooflijk veel voordelen op. Daar gedrag gekoppeld is aan emoties, kun je de kwaliteit van jouw emoties dus verbeteren met ander gedrag. Hoe zit dat?

Hoe wij als mens werken 

We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een intern proces wordt de zintuiglijke waarneming omgezet in extern gedrag.

Per seconde komen er miljoenen eenheden aan informatieprikkels op ons af. Het zou overweldigend zijn als we al deze informatie bewust zouden waarnemen. Daarom filteren we deze informatie door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren.

Op basis van onze waarneming (en de onbewuste filtering) vormen we een interne voorstelling, oftewel een gedachtepatroon. Die voorstelling is dus niet de absolute waarheid, maar onze persoonlijke waarheid. Deze interne voorstelling is opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialogen (woorden die je tegen jezelf zegt), geur en smaak. De interne voorstelling en de fysiologie (onder andere houding en biochemische processen) hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en de stemming stuurt uiteindelijk het gedrag en het resultaat.

Op onbewust niveau maken we dus de keuze welke prikkels er doordringen tot de interne voorstelling en welke niet. We filteren de informatie op basis van ons begrip van tijd en ruimte, materie en energie, ons taalvermogen, onze herinneringen, beslissingen, metaprogramma’s, waarden, overtuigingen en attitudes. In praktijk betekent dat dat we dat wegfilteren vaak onbewust doen, op zo’n manier dat bestaande ideeën en overtuigingen goed in stand kunnen blijven.

Gedragsverandering

Als mens heb je de aangeboren neiging om te zien wat je al zag. We zijn namelijk heel goed in aan onszelf bevestigen wat we al weten.

Gedrag(sverandering) is complex, omdat je zal moeten achterhalen waar gedrag vandaan komt en welke plek emoties krijgen. Je zal daarnaast rekening moeten houden met hoe iemand, zoals jijzelf, gevormd is in de loop van de tijd en je kunt niet zomaar vertrouwen op taal. Want wat iemand zegt, is misschien iets heel anders dan wat jij verstaat.

Wil je jezelf beter begrijpen? Jij en ik hebben daarvoor per definitie iemand anders nodig (bijvoorbeeld een coach) om verleid te worden uit het eigen referentiekader te stappen.

Bronnen
degedragscoach.nl

0 reactie(s) op “HR als People Agent”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.