Is HR nog wel content?

22/08/2016 Leestijd: 3 minuten

Content
“Wat je op een website, in een publicatie of in een database vindt”. Dat is de eerst definitie op www.encyclo.nl. Als derde: “als je geen wensen meer hebt”. Nog iets verderop geeft encyclo aan dat content letterlijk “inhoud” is. Zo zie je dat een begrip meerdere betekenissen heeft. Dat is natuurlijk geen nieuws. De meerdere betekenissen van content komen deels voort uit de virale technologische ontwikkeling in onze tijd. Waar vroeger content (inhoud, informatie e.d.) werd gedeeld op papier of via de radio, zijn er nu zeer veel media bijgekomen. Dat betekent bewust of onbewust kiezen: hoeveel geduld heb jij nog om de krant te pakken? Of: hoe vaak check jij nu.nl ? Kijk je nog naar het journaal of lees je vakliteratuur of boeken? Ook HR informatie wordt via verschillende media gedeeld. Dat is vaak gerelateerd aan de verschillende onderdelen van het vakgebied. Dat vakgebied kent grofweg de volgende categorieën: wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, beleidsontwikkelingen (HR en Business!) en personeelsmanagement en –instrumentarium.

Digitalisering versus duiding
Waar vroeger ook op het HR gebied dikke handboeken en vakliteratuur in kilo’s beschikbaar waren, is dit (net als de financiële handboeken) via de route van de CD-rom inmiddels voor een groot deel gedigitaliseerd en veelal in de cloud. xperthr.nl en personeelsnet.nl zijn hiervan voorbeelden. LinkedIn kent vele groepen. hrbase.nl is een van de grootste netwerken in Nederland. Bovendien verschijnen er verschillende blogs (ook al vlogs: zie o.a. de site van Fontys Hogeschool) op HR gebied, zoals expand.nl. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan en dan ben ik nog niet compleet. Ook whitepapers vliegen me om de oren: heb gewoon geen tijd om alles te lezen.

Het aanbod is aldus zeer diffuus, maar dat is de vraag van ons HR vakmensen ook! Waar ikzelf nogal behoefte aan heb is duiding. Bij wet- en regelgeving baseer ik me graag op informatie van de overheid zelf. Voor standaardcontracten vraag ik een actueel format, gebaseerd op dezelfde wet- en regelgeving. Beleidsstukken en trends wil ik graag lezen, maar dan wel geschreven door een vakman-vrouw. Personeelsinstrumenten, zoals loopbaaninstrumenten en –technieken vragen om HR vakwerk. Natuurlijk zijn er nog steeds uitgevers die HR boeken uitbrengen, maar dat is tegenwoordig een onzekere investering en de boeken leiden een vluchtig bestaan.

HR is content?
Het vak HR is zondermeer “content” in de zin van “inhoud”. Is er dan niets meer te wensen in de tweede (of eerste!) betekenis? Wat mij betreft wel. De verarming van de vakkennis door verschraling (o.a. whitepapers in plaats van vakliteratuur) leidt tot relatieve stilstand en het oneindig recyclen van HR containerbegrippen als: competenties, talentmanagement, zelfsturing, duurzame inzetbaarheid etc. Voor mij mag er wel een kwaliteitssite ontstaan (of worden opgericht?) die met experts op ons vakgebied inzichten laat groeien die o.a. antwoord geeft op de genoemde virale technologische omtwikkeling. En duiding aan de HR vakkennis. Wie durft?

0 reactie(s) op “Is HR nog wel content?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.