Met wederzijds goedvinden uit elkaar: waar je in een vaststellingsovereenkomst op moet letten

08/11/2022 Leestijd: 3 minuten

Een vaststellingsovereenkomst, VSO, beëindigingsovereenkomst, beëindiging of ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Deze genoemde termen worden vaak als synoniemen gebruikt en doelen allemaal op een overeenkomst tussen een werkgever en een medewerker waarbij partijen (met wederzijds goedvinden) de arbeidsovereenkomst wensen te beëindigen. Op deze manier kan je samen een arbeidsovereenkomst beëindigen zonder tussenkomst van een rechter.

Er zijn verschillende redenen waarom een werkgever de arbeidsovereenkomst zou willen beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. Zo kan er sprake zijn van een arbeidsconflict, of er vindt een reorganisatie plaats. Maar het kan natuurlijk ook een wederzijds besluit zijn van zowel de werkgever als de medewerker.

Een vaststellingsovereenkomst is in principe vormvrij, maar het is verstandig om goed na te denken over de bepalingen die je in de beëindigingsovereenkomst opneemt. De belangrijkste bepalingen zijn o.a. de inleiding, einddatum, eindafrekening en de ontslagvergoeding.

Inleiding van een vaststellingsovereenkomst

Er wordt vaak gestart met de redenen en overwegingen die tot de vaststellingsovereenkomst hebben geleid. Deze inleiding is belangrijk voor het veiligstellen van een WW-uitkering. Vaak wordt hier opgenomen dat er sprake is van een verschil van inzicht over de invulling van de functie of een verandering van het takenpakket. Belangrijk hierbij is ook om op te nemen dat er geen sprake is van een verwijtbaar ontslag (bijv. een dringende reden) en dus duidelijk naar voren komt dat het initiatief bij de werkgever ligt.

Einddatum van een vaststellingsovereenkomst

Er worden ook afspraken gemaakt over de einddatum. Met elkaar spreek je af wanneer de arbeidsovereenkomst exact eindigt. Wanneer je een WW-gat wil voorkomen is het hierbij van belang om minimaal de opzegtermijn te hanteren. De einddatum is ook een punt van onderhandeling, immers krijg je als medewerker bij een latere einddatum langer salaris door betaald.

Zorg ervoor dat er ook afspraken worden gemaakt als iemand eerder dan de einddatum een andere baan heeft gevonden. Komt de vergoeding van de loondoorbetaling tot de oorspronkelijk afgesproken einddatum dan te vervallen of krijg je het als medewerker als een extra vergoeding bij de eindafrekening uitbetaald? In de passage rondom de einddatum worden vaak ook afspraken gemaakt over het wel of niet vrijstellen van werk. Wanneer er wordt vrijgesteld van werk hoeft iemand niet meer te komen werken, maar wordt het loon nog wel door betaald. Of hiervoor gekozen wordt hangt af van de omstandigheden.

Eindafrekening

Binnen een maand na de beëindigingsdatum zal er vanuit de werkgever de eindafrekening plaatsvinden. Hierin wordt onder andere het vakantiegeld meegenomen, de vakantiedagen en eventueel een eindejaarsuitkering of andere afspraken die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergoeding

En last but not least: de ontslagvergoeding. Dit is vaak een van de belangrijkste onderwerpen van onderhandeling en is erg afhankelijk van de situatie. Vaak wordt er gekeken naar de transitievergoeding als startpunt van de onderhandeling.

Extra bepalingen

Ook zijn er nog wat extra bepalingen waar je aan kunt denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van een outplacementvergoeding, een budget voor juridische bijstand, het opnemen van de wettelijke bedenktermijn, getuigschrift, de afspraken rondom geheimhouding en concurrentie en een relatiebeding en finale kwijting.

Ben je verplicht al deze voorwaarden op te nemen? Nee, je bent vrij om afspraken met elkaar te maken, als er maar wederzijdse toestemming is. En meestal ben je als medewerker niet zo snel bereid je vaste arbeidsovereenkomst op te zeggen zonder dat daar goede voorwaarden tegenover staan.

0 reactie(s) op “Met wederzijds goedvinden uit elkaar: waar je in een vaststellingsovereenkomst op moet letten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.