Review “Het nieuwe normaal” van Jacques Pijl – Uitgeverij Haystack

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

De laatste maanden verschijnen er meer en meer publicaties in de (social) media die betrekking hebben op de veranderende maatschappij en met name de inzichten daarover als het gaat om de wijze waarop organisaties worden ingericht en bestuurd.

Een goed voorbeeld hiervan is de uitzending van VPRO Tegenlicht van 15 februari 2015 met als titel “Het einde van de manager”, zeker een aanrader om te kijken!

Het boekje “Het nieuwe normaal” van Jacques Pijl past volledig in de behoefte die er blijkbaar is ontstaan om anders te kijken naar organiseren. “We hebben het einde van de houdbaarheidsdatum van de klassieke organisatiewetenschappen ruim overschreden” aldus Jacques in zijn voorwoord. En deze stelling onderschrijf ik volledig!

De oude organisatiemodellen voldoen niet meer. De organisatiewetenschap gaat nog steeds uit van de basisprincipes van Frederick Winslow Taylor van het einde van de 19e eeuw, welke filosofie zich richt op het behalen van efficiency en schaalvoordeel. Hiervoor was een hiërarchisch ingerichte organisatie nodig, waarin iedereen zich strikt aan zijn eigen, strak gedefinieerde takenpakket moest houden, waarvoor weer een systeem van regels, procedures en sancties nodig was. Maar die structuur is eindig. De besturingsprincipes zoals we die nog steeds gebruiken, zijn niet meer opgewassen tegen de eisen die onze moderne en complexe omgeving stelt aan organisaties. Voorspellen en beheersen heeft geen zin – wendbaar zijn wel!

Aan de hand van 21 spelregels, geordend in zeven bedrijfskundig thematische hoofdstukken, legt Jacques de link naar de dagelijkse praktijk van “het nieuwe normaal”.

Voor deze review heb ik ervoor gekozen om aan de hand van een aantal in mijn optiek treffende citaten uit het boek (uit diverse spelregels en bedrijfskundige thematische hoofdstukken) de interesse van de lezer te wekken.

“Professionals ruilen het klassieke “promotie najagen” in voor iets anders. Ze willen in hun werk waarde toevoegen en zich blijven ontwikkelen”.

“We hebben alle generaties in een organisatie nodig”.

“Waarde creëren doen we niet meer door steeds efficiënter te werken, maar door nieuwe creatieve oplossingen te verzinnen en wendbaar te zijn”.

“De klassieke organisatiestructuren, altijd voorzien van een paar pittige matrixlijnen, maken plaats voor tijdelijke netwerken, intern èn extern. Maak van de structuur van Taylor een tailormade organisatie. Zo plat mogelijk en met zoveel mogelijk zelfsturing en autonomie per onderdeel”.

“De verschillen tussen medewerkers in loondienst en degenen die dat niet zijn, zullen vervagen. En steeds vaker zul je die tijdelijke structuren samen met organisaties in de keten kiezen”.

“De noodzaak tot wendbaarheid vereist ook dat menselijk talent centraal staat”.

“Teams zullen steeds vaker zichzelf samenstellen en daarbij hun eigen leider kiezen”.

“Ad-hocteams die gewoon aan de slag gaan met een helder “waarom” en een helder doel zijn vele malen effectiever”.

“Spelregel 15 : Kantel klassieke planning & control naar regie op bijdrage. Omdat je zo kunt sturen op waarde. Een medewerker die steeds meer als co-ondernemer en op zijn waarde wordt ingezet, moet ook zo worden beloond”.

“Kennis is steeds vluchtiger en de aarde van kennis heeft een steeds kortere levensduur”.

“Juist kennis delen is macht: alleen zo kom je tot nieuwe, creatieve oplossingen voor bestaande problemen”.

Het boekje “Het nieuwe normaal” maakt je niet alleen nog meer bewust van de veranderingen om ons heen, maar legt een duidelijke link naar alle facetten die te maken hebben met organiseren in de huidige tijd. Het volstaat niet meer om reactief te zijn, de snelheid waarmee veranderingen zich aandienen vergt een pro actieve wijze van organiseren om zodoende wendbaar te zijn en te blijven. Innovatie in alle opzichten is het nieuwe normaal, ook als het gaat om de inrichting van organisaties en de wijze waarop deze bestuurd worden!

Een makkelijk te lezen boekje met uitspraken die worden onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk en leuke en inspirerende filmpjes die gemakkelijk via QR-codes op telefoon of tablet te bekijken zijn!

Een aanrader dus! Hoewel ik wel benieuwd ben naar het vervolg… met antwoord op de vraag: hoe gaan we die nieuwe organisatie dan vorm geven en inrichten?

Het nieuwe normaal is bijvoorbeeld  verkrijgbaar op managementboek, Expand noch de auteur van deze review ontvangt op enige wijze comissie over uw eventuele aankoop.

0 reactie(s) op “Review “Het nieuwe normaal” van Jacques Pijl – Uitgeverij Haystack”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.