Vereenvoudiging van wetten!

08/12/2006 Leestijd: 2 minuten

Interessant voor iedere HRM-er en speciaal voor de HRM-ers in de productie: de wet op arbeidstijden word een stuk eenvoudiger gemaakt. Van de huidige 12 regels zullen er 4 over blijven. Dit zal de concurrentiepositie van Nederland verbeteren.

Een aantal interessante punten onder elkaar:

  • Afspraken over pauzes word een zaak voor werknemers en werkgevers onderling
  • Er is een maximum van 12 uur per dienst en van 60 uur per week.
  • Per 4 weken mag er maximaal 55 uur per week gemiddeld gewerkt worden en per 16 weken maximaal 48 uur.

De nieuwe wet beperkt zich voornamelijk tot bescherming van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerker. Deze versimpeling van de regels zal het werkgevers en werknemers gemakkelijker maken om onderling afspraken te maken. Verder zal dit de integratie van baan en thuissituatie bevorderen. Ik wil meer weten over de nieuwe arbeidstijdenwet.

Dit is dus een goede en nuttige wijziging in de wetgeving. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er meer wetten zijn die aangepast moeten worden of dat er regelingen zijn die we moeten veranderen. Wat te denken van het aanpassen van de wet en regelgeving omtrent oudere werknemers. In de discussie over leeftijdsbewust personeelsbeleid werd daarvoor gepleit.

Of wat te denken van het door VNO-NCW gevraagde soepeler ontslagrecht? Dit moet het voor werkgevers makkelijker maken om mensen in dienst te nemen is het niet? Het geeft in ieder geval jongeren meer kans de arbeidsmarkt in te stappen. Ook wordt het voor een werkgever aantrekkelijker om een ouder iemand aan te nemen. De doorstroom wordt er in ieder geval mee bevorderd.

Maar wat zijn volgens u wetten of bepalingen die veranderd moeten worden zodat HRM’ers nog beter kunnen werken? Wat zijn zaken waar u tegen aanloopt die door andere wet- en regelgeving geen issue geweest zouden zijn?

0 reactie(s) op “Vereenvoudiging van wetten!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *