Bedrijfsarts moet organisatieadviseur worden

22/03/2010 Leestijd: 3 minuten

Deze stelling sprak FNV-bestuurder Leo Hartveld uit op een bijeenkomst van het Europees Vakverbond in Amsterdam. Hij stelt dat de positie van de bedrijfsarts als vertrouwenspersoon door de marktwerking is uitgehold. “Daarnaast’, zegt Hartveld, “zijn bedrijfsartsen steeds meer in de rol van verzuimcontroleurs gedrukt”. FNV bepleit de introductie van een arbo-arts of werknemersarts die wordt betaald uit de ziektekosten verzekering. Wanneer begrijpt ook FNV dat ziekteverzuim alleen succesvol kan worden aangepakt door alle energie in te zetten op preventie?

Achter de feiten aan lopen

Al zolang als ziekteverzuim als een probleem wordt gevoeld binnen de Nederlandse arbeidsmarkt, loopt iedereen achter de feiten aan. De politiek, de vakbonden, en de werkgeversorganisaties. Zelfs de arbo-diensten doen daaraan mee. Pas wanneer een werknemer zich ziek meldt, en dan vaak ook nog niet meteen, wordt er actie ondernomen. Niet zelden pas na zes weken verzuim, omdat dan de wettelijk verplichte probleemanalyse door de bedrijfsarts moet worden opgemaakt en vervolgens een plan van aanpak door werkgever en werknemer. Inmiddels zijn dan wel al zes weken kostbare tijd verloren gegaan.

65% van het ziekteverzuim is niet medisch

In mijn column met deze titel beschrijf ik hoe preventief handelen tot een win-win-situatie kan leiden tussen werkgever en werknemer. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat men veel ziekteverzuim kan voorkomen of meteen al in de eerste week op kan lossen. Niet door een streng regiem van controleren, maar juist door preventieve aandacht en de werkelijke oorzaak van het verzuim aan te pakken. Daarvoor is geen arts nodig; bij voorkeur misschien zelfs niet een arts.

Praktijkvoorbeeld

Binnen een organisatie waar ik als interimmer actief was, had een leidinggevende het team van zijn vakantie vierende collega onder zijn hoede genomen. Twee medewerkers krijgen op vrijdag middag een ongelooflijke ruzie en slaan elkaar nog net niet “de hersens in”. De maandag daarna meldt een van deze twee medewerkers zich ziek en heeft van de bedrijfsarts 3 weken rust voorgeschreven gekregen.

De vervangende leidinggevende was daar erg boos over en kwam bij mij z’n beklag doen. Ik heb hem ervan weten te overtuigen dat hij de bedrijfsarts zou bellen en deze te  informeren over de ruzie van de vrijdag ervoor. Hij heeft de bedrijfsarts ook durven zeggen dat dit helemaal geen reden is voor ziekteverzuim. Wat ik al vermoedde, bleek waar te zijn: de bedrijfsarts wist niet van de ruzie. Hij stuurde de werknemer alsnog weer aan het werk en ik heb de vervangende leidinggevende gecoacht in hoe om te gaan met de twee ruzie makende medewerkers.

Bedrijfsarts is medisch adviseur

In mijn praktijk is de bedrijfsarts een externe medisch adviseur waar ik in mijn rol van verzuimbegeleider/vertrouwenspersoon, en de werkgevers voor wie ik werkzaam ben, om advies te raden gaan wanneer een medewerker ziek is en we willen weten wat de medische (on)mogelijkheden zijn voor het opstarten van reïntegratiebegeleiding. Want voorop staat natuurlijk nog steeds: ziek is ziek! Deze positionering van de bedrijfsarts werkt perfect voor alle partijen; ook de bedrijfsarts zelf. Hij wil geen verzuimcontroleur zijn; de bedrijfsarts beoordeelt medisch de claim die de werknemer inroept door aanspraak te maken op ons sociale zekerheidstelsel.

Verzuimbegeleider/vertrouwenspersoon op de werkvloer

In de praktijk is bewezen dat de beste methode om ziekteverzuim te beheersen, maar vooral te voorkomen, de verzuimbegeleider/vertrouwenspersoon op de werkvloer is. Deze aanpak is binnen diverse soorten organisaties, groot en klein, in praktijk gebracht en werkt goed. Juist omdat deze persoon extern wordt ingehuurd en geen verlengstuk is van de werkgever en/of personeelszaken heeft de werknemer daarin veel vertrouwen. En het verzuim is structureel laag binnen.

Kortom, nog een arts toevoegen aan het arsenaal van instanties die zich met verzuim bezig houden is compleet overbodig en veroorzaakt ook nog eens onnodige kostenverhoging van de ziektekostenverzekeringen en daardoor vrijwel zeker ook de premies.

0 reactie(s) op “Bedrijfsarts moet organisatieadviseur worden”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.