Hoe verlaagt u de ziekmeld-drempel?

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Het CBS publiceerde op 30 juni jl. de ziekteverzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2015, zie deze link. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 is het verzuim met 10% gestegen, nl. van 4,0% naar 4,4%, Het CBS wijt dit aan de griepgolf, persoonlijk denk ik dat ook het verminderen van de crisis er wel mee te maken heeft. Men vreest misschien weer wat minder voor baanverlies.

Opvallend vind ik het verschil in de verzuimcijfers (1e kwartaal 2015) naar bedrijfsgrootte:
bedrijven van 1-10 werknemers: 1,7%
bedrijven van 10-100 werknemers: 3,7%
bedrijven van 100 of meer werknemers: 5,3%

“Ook dit heeft deels met de griep te maken; binnen grote bedrijven steken grieppatiënten natuurlijk veel meer mensen aan. Daarnaast is er bij grotere bedrijven minder sociale controle, werknemers kunnen zich makkelijker terugtrekken”, licht CBS-woordvoerder Dick ter Steege toe. Dat in grote bedrijven de mensen elkaar meer aansteken is volgens mij nauwelijks een verklaring: je hebt maar 1 persoon nodig die je aansteekt en ook bij privé activiteiten en via je kinderen (de creche!) kun je aangestoken worden. Dat van die sociale controle is denk ik veel belangrijker. Ik vertaal dat naar de “ziekmeld-drempel”.

De ziekmeld-drempel

Ziek zijn kun je in allerlei gradaties. Als ik even blijf bij wat in de volksmond “griep” heet: je kunt verkouden zijn, hoofdpijn hebben, rillerig zijn, koorts hebben (wat is “koorts”, boven de 38 graden, 38,5 of 39?), misselijk, diarree enz. De vraag is wanneer men het ernstig genoeg vindt om zich ziek te melden. Het antwoord hangt samen met veel factoren.

 • Voelt men zich onmisbaar?
 • Is er een belangrijke bijeenkomst die men niet wil missen?
 • Wordt het werk door anderen overgenomen of blijft het liggen?
 • Hoe is de onderlinge sfeer, weet men dat de collega’s het werk er wel bij willen en kunnen doen?
 • Melden anderen zich ook makkelijk ziek?
 • Hoe makkelijk is het om ziek te melden (mailtje naar telefoniste/Personeelszaken of moet de leidinggevende of de directeur gebeld worden)?
 • Weet men dat ziekteverzuim goed bewaakt wordt?
 • Wordt het gewaardeerd als men (enigszins) ziek toch komt werken of juist helemaal niet?
 • Hoe gaat de leidinggevende en het bedrijf om met zieke medewerkers?
 • Is ziekteverzuim een onderdeel van het beoordelingsgesprek?
 • Zijn er wachtdagen en minder dan 100% doorbetaling bij ziekte?

De antwoorden op deze vragen geven u handvatten om de ziekmeld-drempel op een correct niveau te krijgen. Ik zeg bewust “correct niveau” want een te hóge ziekmeld-drempel is ook niet goed. Te lang doorlopen leidt vaak tot een langere ziekteduur (zeker in geval van dreigende overspannenheid) en u wilt niet dat een constant niezende medewerker alle collega’s aansteekt. Voor uw arbeidsmarktimago is het ook niet goed wanneer u in uw regio (of op sociale media!) als “slavendrijver” bekend staat.

0 reactie(s) op “Hoe verlaagt u de ziekmeld-drempel?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.