Werkgever kan werkstress herkennen en voorkomen

26/11/2015 Leestijd: 3 minuten

In 2012 kostte werkstress het bedrijfsleven zo’n 2,2 miljard euro. Inmiddels heeft een op de acht medewerkers last van werkstress. Dat betekent binnen uw organisatie of bedrijf een potentiële schadelast van enkele honderden euro’s per medewerker per dag bij ziekteverzuim als gevolg van werkstress. Hoe kunt u dit voorkomen?

Werkstress kost kapitalen

Werkstress kost kapitalen

Werkstress herkennen

Medewerkers die werkstress beginnen op te bouwen geven vaak ongemerkt de signalen af die de werkgever of leidinggevende kan herkennen. Dat geeft meteen al de mogelijkheid tot preventief handelen, waardoor erger kan worden voorkomen. Veel voorkomende signalen zijn:

  • Zichtbare vermoeidheid
  • Toename van fouten in het werk
  • Lagere productiviteit
  • Kwaliteitsverlies
  • Gedragsveranderingen

Niet op de stoel van de bedrijfsarts

Ik hoor veel werkgevers en leidinggevenden zeggen, dat zij niet op de stoel van de bedrijfsarts willen gaan zitten wanneer zij denken dat er sprake is van stress als oorzaak van verzuim. Het blijkt ook dat leidinggevenden bij werkstress juist denken dat er sprake is van privé problemen die zij niet kunnen oplossen.

Medewerkers zijn bang

Medewerkers durven niet te zeggen dat ze last hebben van werkstress. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat:

  • 25% vreest voor een lagere beoordeling
  • 16% denkt gezichtsverlies te lijden
  • 14% is bang zijn/haar baan te verliezen

Bespreekbaar maken

Wanneer de leidinggevende meent bovengenoemde signalen te herkennen is het verstandig dat bespreekbaar te maken. Zoals het “normaal” in onze dagelijkse omgang is te vragen hoe het met de ander gaat, zo “normaal” is het ook bespreekbaar te maken en te vragen hoe je kunt helpen tot een oplossing te komen, wanneer je signaleert dat het minder goed lijkt gaan met de ander. Het is zorgelijk wanneer een medewerker die altijd vol energie en met hoge kwaliteit zijn werk verricht, dat niet meer laat zien.

Veiligheid

Het is vooral de leidinggevende die de medewerker de veiligheid kan bieden dat hij ongestraft kan uitspreken dat het allemaal even te veel wordt in het werk. Niet zelden zal dan ook duidelijk worden dat er binnen het team van de betreffende medewerker meer signalen van (beginnende) werkstress aanwezig zijn. Het gehoord worden beperkt vaak al gevoelens van stress en biedt ruimte om erger te voorkomen.

Praktijkvoorbeeld

Binnen een organisatie bestond een hoog ziekteverzuim. Bij het merendeel van de zieke medewerkers was sprake van psychische klachten als oorzaak. Niemand onder de leidinggevenden durfde het gesprek hierover met de zieke medewerkers aan te gaan. Het bespreken van dit probleem, hen de handvatten aan te reiken en de vaardigheden met hen te trainen, leidde direct al tot resultaat. Er werd direct in de praktijk uitvoering aan gegeven en het verzuim daalde snel tot op het landelijke niveau.

Er werden afspraken gemaakt over taakverdelingen waar die in onbalans waren. Verantwoordelijkheden werden gekoppeld aan bevoegdheden waar dat nog niet of onvoldoende het geval was. Waar nodig werd een geleidelijke opbouw van werkzame uren afgesproken. Kortom, simpele uitvoerbare afspraken die direct effect hadden op het verlagen van stressgevoelens en daarmee ook op (de kosten van) het ziekteverzuim.

Financieel voordeel

Door de schadelast als gevolg van werkstress langs deze weg te beperken, ontstaat financiële ruimte voor eventuele (tijdelijke) uitbreiding van menskracht, waarvan de kosten aanmerkelijk lager liggen dan die van het ziekteverzuim door werkstress en de (financiële) nasleep die daaruit kan volgen.

Werkstressweek

Deze week staat werkstress extra in de aandacht met het doel zoveel mogelijk te doen om werkstress te voorkomen. Waar het nu blijkt voor zowel medewerkers als voor werkgevers en leidinggevenden een angstig onderwerp te zijn, hoeft het dat juist niet te zijn. Herken de signalen en voorkom de grootste veroorzaker van ziekteverzuim van dit moment.

0 reactie(s) op “Werkgever kan werkstress herkennen en voorkomen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.