Top 5 onmisbare thema’s voor flexibilisering

15/09/2015 Leestijd: 3 minuten

Op de agenda van de ondernemingsraden komt flexibilisering steeds verder bovenaan te staan. Je zou je ook kunnen afvragen, waar tegenwoordig niet? De vraag van vandaag is: Als ondernemingsraden zich in gaan zetten voor flexwerkers, wat zijn dan de meest urgente thema’s waar de nadruk op moet liggen? ORnet (link werkt niet meer per 30-11-2015, red.) heeft een duidelijke top 5 gemaakt met onmisbare thema’s. Ik parafraseer deze en onderbouw de argumentatie naar aanleiding van onderzoek gerelateerde artikelen.

1. Vaste arbeid mag niet verdwijnen

Ten eerste moet er vastgesteld worden op basis van argumentatie in hoeverre de vaste arbeid verdrongen mag worden door de flexibele arbeid. Werknemers verkiezen nog steeds een vast boven een tijdelijk contract. Het is dus van belang dat de ondernemingsraad hier met de bestuurder over in gesprek gaat. Er mag namelijk niet meer vaste arbeid verdwijnen dan nodig is omdat de meeste werknemers nog steeds naar een vaste baan streven.

2. Beloningsstelsel moet herzien worden

Flexibele krachten verdienen gemiddeld minder dan vaste werknemers. Dit kan uitlopen tot meer dan 20% blijkt uit het onderzoek van KULeuven-HIVA Cahier 4 ‘’Gelijk loon voor gelijk werk’’. Ongetwijfeld een topic die besproken moet worden tussen de OR en bestuurder. CAO verplichtingen moeten namelijk ten allen tijden worden nageleefd, ongeacht contract vorm.

3. Beloning, training, vitalisering

De mate waarin er in tijdelijke werkkrachten wordt geïnvesteerd met betrekking tot training, scholing en vitalisering is over het algemeen aan de lage kant. Het is belangrijk dat de werkgever naast het gebruiken van de tijdelijke werknemer zijn kennis, deze ook consequent blijft versterken. Op dezelfde manier zoals dat bij vaste werknemers gebeurt. Gebeurt dit niet dan is dit ook schadelijk voor de innovatie van het bedrijf. Het kan dan wel op de korte termijn voordelig zijn maar op de lange termijn zal je als bedrijf het afleggen tegen de concurrent die er wel tijd en geld in stopt. De ondernemingsraad moet de nadelen van dit korte termijn denken duidelijk maken.

4. Organisatiecultuur

Vaste medewerkers zijn erg belangrijk voor de cultuur en sfeer op de werkplek. Dit zijn cultuurdragers. Zij zijn vaak meer gehecht aan de werkplek ten opzichte van de tijdelijke werknemers en dat draagt bij aan de identiteit van het bedrijf. Betrokken medewerkers presteren meer dan niet betrokken medewerkers. Dit blijkt het onderzoek van Kirkman Company en EUR naar flexibel personeelsbeleid.

Op het moment dat het bedrijf alleen nog maar uit tijdelijke werknemers bestaat waar een hoge mate van in- en uitstroom heerst zal er minder gepresteerd worden zal het bedrijf een stukje van zijn identiteit en cultuur verliezen die mede gevormd is door haar vaste werknemers. Tijdelijke werknemers moeten dus bij alle activiteiten binnen het bedrijf betrokken worden. Zowel formeel als informeel, zodat zij zelf een hechtere band creëren met het bedrijf en personeel.
Dit is ook terug te lezen via dit artikel* van ACS door Ron de Korte en Adriaan Osthorn.

5. Het stokje op de juiste manier overdragen

Vaak is het personeel met een vaste arbeidsrelatie langer in dienst en dus vaak ouder dan het tijdelijk personeel. Tijdelijke arbeidsrelaties bouwen minder ervaring op omdat ze te kort op een werkplek zitten om hun functie op het hoogste niveau te beheersen. Het lijkt mij een goed initiatief om kennis te laten delen tussen deze 2 generaties. Zodat er een betere binding ontstaat op de werkplek tussen oud & jong en vast & tijdelijk. Ook voor de Nederlandse economie is het belangrijk dat als het stokje straks overgedragen wordt aan de jongere generatie zij over de juiste capaciteiten beschikken om de toekomst van het bedrijf in stand te houden. Deze vaste werknemers kunnen veel kennis overdragen aan de tijdelijke werknemers.

Wat vinden jullie van deze thema’s? Worden er thema’s over het hoofd gezien?

Laat het ons weten in een reactie!

* Link werkt helaas niet meer en is verwijderd door redactie per 17-10-17

0 reactie(s) op “Top 5 onmisbare thema’s voor flexibilisering”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.