Case

Samenwerken aan ontwikkeling: case sociale werkvoorziening

Mijn hart klopt voor de ontwikkeling van mensen en organisaties. Ik werk graag mee in een veranderende omgeving aan een krachtige organisatie, bij voorkeur om de maatschappelijke impact te vergroten. Daarnaast ben ik ook fan van de betekeniseconomie, een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenisvol handelen steeds meer het menselijk…

lees meer

Schending geheimhoudingsbeding door WhatsApp-groep

In deze zaak oordeelt de rechter dat de werknemer zijn geheimhoudingsbeding heeft overtreden door het aanmaken van een WhatsApp-groep bestaande uit (onder meer) klanten van de werkgever. De feiten  Vanaf 2007 tot 1 september 2018 is de werknemer in dienst geweest bij de werkgever. In de tussen hen geldende arbeidsovereenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen:…

lees meer

Slapende dienstverbanden: in strijd met goed werkgeverschap?

Na 104 weken ziekte van de werknemer is de werkgever niet meer verplicht het loon van deze werknemer door te betalen. Ook geldt het opzegverbod niet meer, en mag de werkgever het dienstverband dus – met toestemming van het UWV – opzeggen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Opzegging betekent dan, tot menig ongenoegen van werkgevers, over…

lees meer

Onterechte ziekmelding: hoe ga je daarmee om?

Het gebeurt elke werkgever wel eens: een medewerker meldt zich ziek, maar je bent ervan overtuigd dat hij eigenlijk helemaal niet ziek is. Misschien wel omdat zijn collega’s je dat vertellen, want die zijn gisteravond nog met hem wezen stappen. De medewerker wordt beschermd door privacy-regels. Hij hoeft jou niet te vertellen wat hij…

lees meer

Opgelet bij uitbetalen van (te veel) loon bij ziekte

De rechtbank Noord-Holland heeft op 15 augustus 2018 de vraag voorgelegd gekregen of een werkgever het teveel betaalde loon mocht terugvorderen. De werknemer heeft op enig moment een hartinfarct gekregen en heeft zich ziek moeten melden. Volgens de toepasselijke cao zou de werknemer gedurende de eerste zes maanden recht hebben op 100% doorbetaling van…

lees meer

Een koekje van eigen deeg

  Ontslag op staande voet is een lastige materie. Als werkgever hoop je dat deze paradijsvogel van het ontslagrecht aan je deur voorbij zal trekken. Want je doet het vaak niet goed. Er is namelijk een grote kans dat de rechter een ontslag op staande voet zal vernietigen. En dan heb je als werkgever…

lees meer

Concurrentiebeding: hoe zit het ook alweer precies?

Het gaat merkbaar beter met de economie en de schaarste aan personeel is in veel branches te voelen. Ook durven werknemers weer meer van baan te veranderen. Het risico bestaat dat die job-hoppende medewerkers waardevolle kennis van uw bedrijf meenemen. Natuurlijk, daarvoor staat er een geheimhoudingsclausule in vrijwel elke arbeidsovereenkomst. Maar bewijs maar eens…

lees meer

Expand Connecting HR

Bij Expand geloven we in de kracht van samenwerking op basis van vertrouwen, duidelijkheid en verbinding. Samen dingen doen, datgene doen waar je goed in bent en daardoor allemaal beter worden. Wij leveren graag toegevoegde waarde en laten opdrachtgevers en HR professionals groeien. In het kader van groei en ontwikkeling ben ik samen met…

lees meer

Expand en de AVG – een nieuwe kijk op privacy

Zoals de meesten die dit bericht lezen weten, is op 25 mei jl. de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Dit is een verordening die het mogelijk maakt om individuen de controle terug te geven over de eigen privacy en borduurt voor een groot deel voort op een reeds actieve wet; de Wet Bescherming Persoonsgegevens.…

lees meer

Welk advies zou William Moorlag van zijn HR gehad hebben?

Drie jaar geleden solliciteerde ik via een headhunter bij Alescon als tijdelijke HR manager. Ze hadden daar eerst een interim manager die op uurbasis werd betaald maar ze wilden liever iemand die op contractbasis zou gaan werken. Hoewel ik daar voor open stond en mijn beste beentje voorzette werd ik toch al tijdens het…

lees meer