Vervolg van groeten uit Houston (7)

07/10/2015 Leestijd: 3 minuten

‘Wat kan de wereld in de Olie- & Gasindustrie er in zes maanden opeens totaal anders uit zien’, met deze zin begon mijn blog een aantal maanden geleden. Tot op heden is er niets veranderd.

De olieprijs is nog steeds laag en het einde van de onzekerheid die dat met zich meebrengt is nog niet in zicht. In het vorige blog zijn er cijfers genoemd van 100.000 werknemers die hun baan hebben verloren in de O&G industrie. Inmiddels is dit cijfer gestegen naar 150.000 en het eind van deze toename is nog altijd niet in zicht. Kortom helaas geen positieve berichten vanuit de O&G industrie.

De huidige olieprijs heeft er mede toegeleid dat een aantal grote spelers in de markt elkaar hebben gezocht en gevonden en ‘Merger & Acquisitions’ zijn aan de orde van de dag. Voorbeelden in de O&G industrie zijn bijvoorbeeld Baker Hugher & Halliburton, Shell & British Gas en Schlumberger & Cameron. Een interessante ontwikkeling, zeker vanuit HR perspectief gezien.

Zoals eerder vermeld is de impact van de huidige economische situatie ook hier in Houston waarneembaar. Vele organisaties, verwant direct danwel indirect aan de O&G industrie, hebben drastische maatregelen genomen om kostenreductie te realiseren. Naast personeelsreductie zijn er meer voorbeelden zoals salarisverlaging (10%), werktijdvermindering, afschaffing van de 401K bijdrage (pensioen) voor 2015 en het verplicht opnemen van vrije dagen danwel het niet uitbetalen van vrije dagen die niet genoten zijn.

De ontwikkelingen in de markt hebben er overigens toe geleid dat er, meer dan voorheen, veel overleg plaatsvindt tussen HR vakgenoten wat leerzaam is en soms tot nieuwe en andere inzichten kan leiden.

Ook wij hebben de afgelopen periode afscheid moeten nemen van een x aantal collega’s en dit heeft duidelijk zijn weerslag op het moraal dat logischerwijs momenteel wordt gevoed door onzekerheid ten aanzien van de toekomst. Behalve de zogenaamde standaard ‘severance’, hebben we medewerkers die getroffen zijn door het verlies van hun baan, een vorm van outplacement aangeboden. Het is voor mij als HR professional op zijn minst merkwaardig te constateren dat relatief zeer weinig collega’s gebruik maken van deze services en optie.

Naast de personeelsreductie hebben wij als organisatie in de US een kritische blik geworpen op onze arbeidsvoorwaarden. Dit heeft ertoe geleid dat wij het aantal jaarlijkse ziektedagen waar een medewerker recht op heeft, hebben ingekort van 5 dagen naar 2 dagen. Helaas is deze wijziging niet door een ieder even positief ontvangen wat overigens geen verrassing is. Echter als men zich realiseert dat een ieder hier recht heeft op minimaal 3 weken tot 5 weken vakantie naast de ziektedagen dan is de impact van de reductie van de ziektedagen niet al te groot.

Verrast was en ben ik toen ik constateerde dat het totaal aantal vakantiedagen waar men hier in Houston recht op heeft bijna gelijk is aan het aantal dagen in Nederland. De veronderstelling dat men in Amerika bijna geen vakantiedagen heeft en kent gaat in ieder geval hier in Houston niet op en wij zijn geen uitzondering.

Naast de reductie van de ziektedagen hebben we als organisatie besloten de bijdrage voor het zogenaamde 401K plan te verhogen wat in goede orde is ontvangen door ons personeel.

Belangrijker dan ooit is het van wezenlijk belang onze toptalenten te behouden voor de toekomst. In een down-size market is dat niet eenvoudig. Retention & Retention strategie staat derhalve heel hoog op de HR Agenda en Know our Talent is een belangrijke missie voor HR en het management.

Frank Simons

0 reactie(s) op “Vervolg van groeten uit Houston (7)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.