Arbeidsrecht

‘Geen arbeid, geen loon’ in het nieuwe systeem

Huidige wetgeving Volgens de huidige wetgeving is de hoofdregel dat geen loon is verschuldigd voor de tijd dat de medewerker zijn werk niet verricht. Dit wordt vaak aangeduid met ‘geen arbeid, geen loon’. De medewerker heeft wel recht op doorbetaling van loon als de reden hiervoor ‘in redelijkheid voor rekening van werkgever behoort te…

lees meer

VAR vervalt; wordt VBO: update

Vroeger was alles eenvoudiger. Er waren arbeidsovereenkomsten en uitzendkrachten en daarmee had je de belangrijkste smaken van arbeidsrelaties zo ongeveer wel gehad. Maar in een samenleving die steeds meer fluïde wordt, volgen de verschillende wijzen waarop werkzaamheden worden verricht  elkaar in rap tempo op. We hebben oproepcontracten,  voorovereenkomsten, payrolling, detacheringen, projectovereenkomsten en opdrachtovereenkomsten in…

lees meer

Zieke werknemer buiten schot bij collectief ontslag

In het arbeidsrecht geldt een opzegverbod voor zieke werknemers. Bij collectieve ontslagen bestond de mogelijkheid dit verbod te omzeilen door voor zieke werknemers niet de UWV route te kiezen, maar de kantonrechter om ontbinding te vragen. Deze weg is sinds 1 juli 2015 niet langer mogelijk als gevolg van de invoering van het nieuwe…

lees meer

“Optellen” van ontslaggronden kan niet meer

Met mijn artikelen probeer ik o.a. mijn lezers op de hoogte houden van jurisprudentie op het gebied van arbeidsrecht. Nu vooral over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Tot voor kort waren de rechterlijke uitspraken vooral voer voor juristen. De vraag was bijvoorbeeld of een werknemer nog een transitievergoeding zou krijgen als er ook…

lees meer

Problemen met ontslagrecht? Het kan anders!

Het nieuwe ontslagrecht zou moeten leiden tot versoepeling bij het ontbinden van arbeidsrelaties. Nog maar kort na de invoering blijkt dit niet het geval te zijn. De vele valkuilen en de aanmerkelijk strengere regels veroorzaken veel frustraties bij werkgevers. En dan zijn er nog de hoge kosten die voor veel werkgevers niet te dragen…

lees meer

Wie heeft mijn werkplek gepikt? – boekbespreking

Autonomie is het sleutelwoord voor HNW. We moeten zelf kunnen beslissen waar we werken, wat we doen en hoe we onze prioriteiten stellen. In "Wie heeft mijn wekrplek gepikt" worden talloze voorbeelden gegeven van hoe je dit zou kunnen doen. Het boek kiest daarom heel terecht het perspectief van de werknemer die in een…

lees meer

Aanpassingen WWZ per 1 juli: opvolgende contracten

Per 1 juli aanstaande gaat het tweede (zeer omvangrijke) deel in van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met name het ontslagrecht, de procedurele gang van zaken en de ontslagvergoeding zullen drastisch wijzigen. Hieronder geef ik u enkele praktische handvaten en tips in verband met deze aankomende en ingrijpende wetswijzigingen. Ragetlieregel: art. 7:667 lid…

lees meer

Personeel ontslaan? Wacht niet tot 1 juli!

Per 1 juli 2015 treedt het nieuwe ontslagrecht in werking. Download hier het handige E-book (20 pagina’s) over dit onderwerp met de belangrijkste details. Vanaf 1 juli wordt de ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Gemiddeld is die de helft van de kantonrechtersformule. Veel werkgevers denken dat het daarom verstandig is om te wachten met…

lees meer

Wet flexibel werken per 14 april 2015

Op 14 april 2015 is de Wet Flexibel Werken door de Eerste kamer aangenomen. Officieel heet die overigens de “Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen”. In de volksmond wordt nu al gesproken over de Wet Flexibel Werken. Dit lijkt ook een betere benaming want niet alleen de arbeidsduur ook de arbeidsplaats…

lees meer

Participatiewet; positieve discriminatie?

Uit cijfers van de website participatiewerkt.nl blijkt dat in februari van dit jaar minder dan 1 op de 5 vacatures gericht is op de beoogde doelgroep van de participatiewet. Het aantal is ten opzichte van de maand januari verdubbeld, maar nog steeds blijft dit landelijk steken op een totaal van 203 vacatures. Ik hoor…

lees meer